Sinopse e ficha técnica

[GAL]
FOGOS
Un filme de Marcos Pérez e Martin Pawley
Fotografía e son: Marcos Pérez
Montaxe: Martin Pawley
Produción: Museos Científicos Coruñeses
Galicia, España. 14 minutos. Cor. 2017.
Formato: DCP ou Fulldome
Sinopse: A preocupación polas medidas de seguridade afastounos dos fogos artificiais, un espectáculo noutrora envolvente que hoxe gozamos desde a distancia. Fogos, gravada desde a perspectiva dos pirotécnicos, volve a poñer o público no centro da acción. Desta intención nace un filme que nos propón o puro pracer de mirar e escoitar, a esencia mesma das artes e ciencias do cinema.
Biofilmografía: Marcos Pérez (Vigo, 1970) é director técnico da Casa das Ciencias da Coruña. Desde 1997 realizou varias películas para planetario, entre elas Noite estrelada no museo (2011), Bacteria Mutante (2013) e Nas ás da noite (2015). Martin Pawley (A Coruña, 1974) é crítico, programador e produtor de cine (Costa da Morte, 2013). Xuntos dirixiron con anterioridade o documental Ilusións visuais (2006).

[EN]
FOGOS [FIREWORKS]
A film by Marcos Pérez and Martin Pawley
Image and sound: Marcos Pérez
Editing: Martin Pawley
Production: Museos Científicos Coruñeses
Galicia, España. 14 minutos. Color. 2017.
Formato: DCP or Fulldome
Synopsis: The worry about safety measure has distanced us from fireworks, a spectacle that used to be immersive yet we enjoy from afar nowadays. Fogos, shot from the point of view of the pyrotechnics, brings the public back to the centre of the action. Thus a film is born where it proposes us just to look and listen, the essence present in cinema’s arts and sciences.
Biofilmography: Marcos Pérez (Vigo, 1970) is technical director of the House of Sciences of A Coruña. Since 1997 he has made several films for planetarium, including Starry Night at the Museum (2011), Mutant Bacteria (2013) and In the wings of the night (2015). Martin Pawley (A Coruña, 1974) is a critic, programmer and film producer (Costa da Morte, 2013). Together they previously directed the documentary Visual Illusions (2006).

[ES]
FOGOS [FUEGOS]
Un film de Marcos Pérez y Martin Pawley
Fotografía y sonido: Marcos Pérez
Montaje: Martin Pawley
Producción: Museos Científicos Coruñeses
Galicia, España. 14 minutos. Color. 2017.
Formato: DCP o Fulldome 
Sinopse: La preocupación por las medidas de seguridad nos ha alejado de los fuegos artificiales, un espectáculo antaño inmersivo y que hoy disfrutamos desde la lejanía. Fogos, grabada desde la perspectiva de los pirotécnicos, vuelve a poner al público en el centro de la acción. De esta intención nace una película que nos propone el puro placer de mirar y escuchar, la esencia misma de las artes y ciencias del cine.
Biofilmografía: Marcos Pérez (Vigo, 1970) es director técnico de la Casa de las Ciencias de A Coruña. Desde 1997 ha realizado varias películas para planetario, entre ellas Noche estrellada en el museo (2011), Bacteria Mutante (2013) y En las alas de la noche (2015). Martin Pawley (A Coruña, 1974) es crítico, programador y productor de cine (Costa da Morte, 2013). Juntos dirigieron con anterioridad el documental Ilusiones visuales (2006).